Агапия КИРИЛОВА

Агапия КИРИЛОВА

Адвокат, Съдружник

Агапия КИРИЛОВА е съдружник в STOYNEV & PARTNERS. Магистър е по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2016г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université de Lorraine в Нанси, Франция (2017г.), със защитена магистърска теза на тема: Арбитражните решения на международните инвестиционни арбитражни съдилища и режима на държавните помощи в ЕС, получила отлична оценка. През януари 2018г. е лауреат в конкурса на Посолството на Република Франция в България за най-добра дипломна работа на френски език. От февруари 2018г. е зачислен докторант по Право на ЕС в ЮФ на СУ с тема: „Съдебен контрол върху актовете на ЕК и КЗК, приети в изпълнение на правомощията им по защита на конкуренцията в ЕС“. През 2019г. печели стипендия от Френския институт за докторантура под двойно научно ръководство и от май месец 2019г. е зачислен докторант в Université de Lorraine в Нанси.

През 2014г., когато е само трети курс, печели титлата „Най-добър оратор“, както и второ отборно място на състезанието по Право на Европейския съюз („EUROPAEUS“) с казус в областта на правото на защита на конкуренцията в ЕС и в частност злоупотребата с господстващо положение. През 2015г. печели трето отборно място на международното състезание по право на Европейския съюз Europa Moot Court Competition, организирано от кабинета на Първия генерален адвокат на Съда на Европейския съюз Melchior Wathelet, проведено в Кавала, Гърция, с казус в областта на държавните помощи. В периода 2016-2018г. е помощник-треньор на отборите на СУ, участващи в Europa Moot Court Competition, заели съответно две трети и едно четвърто места.

В периода 2014-2016г. адвокат Агапия Кирилова е стажант към Софийския районен съд и Софийски градски съд по програма, финансирана от Фондация “Фулбрайт”.

През 2015г. успява да осъществи двумесечен стаж в отдела „Конкуренция и право на интелектуалната собственост“ на една от най-престижните адвокатски кантори в Париж, Франция- Bersay et Associés.

В периода март-юни 2017г. завършва курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража, организиран от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата.

Адвокат Кирилова практикува в областта на Правото на Европейския съюз, конкурентното и търговското право, защитата на интелектуалната собственост, административното право и процес, обществените поръчки, арбитража и др.

Владее английски и френски език.

error: