Енергийно право

 

 

 

     Сектор Енергетика е един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката не само в България, но и в Европейския съюз. Под натиска на процеса на либерализация, много от предприятията в този сектор бяха изправени пред редица предизвикателства, свързани с нарасналия конкурентен натиск. STOYNEV & PARTNERS предоставя висококвалифицирана и специализирана правна услуга на предприятията от сектора, свързани с всички видове дейности по икономическата верига- от добива и производството на енергийни ресурси до потреблението им от крайните клиенти, и по-конкретно:

  • Правни консултации и подготовка на документи, свързани с добива и производството на енергийни суровини;

  • Правни консултации във връзка с лицензиране на нови производствени мощности;

  • Правни консултации във връзка с присъединяването на енергийни обекти към преносната и разпределителна мрежа;

  • Правни консултации във връзка с търговията на електроенергия чрез енергийните борси;

  • Процесуално представителство.

error: