Защита на личните данни

 

 

 

     След основополагащото решение на Съда на ЕС по делото Google Spain, защитата на личните данни се превърна в едно от основните права на гражданите на Съюза, но също така и задължение за всяко едно лице, което по една или друга причина може да бъде квалифициран като администратор на такива данни. Балансът между интересите на тези  категории субекти е от първостепенна важност особенно с оглед незатормозяването на стопанския оборот. От тази гледна точка екипът на STOYNEV & PARTNERS предоставя специализирана правна услуга в областта на защитата на личните данни относно:

  • Оценка на риска;
  • Анализ на несъответствията;
  • Идентифициране на зоните в управлението на данни, които не са в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 (ЕС);
  • Разработване и внедряване на процеси и контроли за постигане на съответствие;
  • Разработване, съгласуване и утвърждаване на детайлен план за действие с ясни стъпки, отговорности, срокове и бюджет (при нужда) на база оценка на риска от непокриване на идентифицираните несъответствия;
  • Процесуално представителство.

error: