Защита правата на човека

 

 

 

     Защита правата на човека е един от основните стълбове на правовата държава и ние в STOYNEV & PARTNERS безрезервно изповядваме разбирането, че при осъществяване на своите действия всяка една институция следва да зачита и защитава правата на гражданите. Именно поради това през последните години екипът на STOYNEV & PARTNERS обогати своя състав и привлече специалисти в областта на защита правата на човека, за да може да предоставим на нашите клиенти максимална защита на техните права както на национално, така и на международно равнище. STOYNEV & PARTNERS предоставя в тази връзка правни услуги, насочени към:

  • Правни консултации, свързани с нарушаване правата на гражданите и юридическите лица;

  • Изготвяне на жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург;

  • Процесуално представителство.

error: