Конкурентно право

 

 

 

  STOYNEV & PARTNERS е адвокатска кантора, тясно специализирана в областта на европейското и националното конкурентно право. Нашият екип притежава широки познания както в областта на правния, така и в областта на икономическия анализ, необходим за успешното водене на дела, свързани с картелни споразумения, злоупотреба с господстващо положение, концентрации, държавни помощи и нелоялни търговски практики. Ръководителят на екипа- адв. доц. д-р Иван Стойнев, е един от водещите представители на доктрината в България, като чете лекции в областта на конкуренцията в наши и чуждестранни университети.

     STOYNEV & PARTNERS предлага следните висококвалифицирани и профилирани правни услуги:

  • Оценка и анализ на съответствието на политиките на предприятията с правилата за защита на конкуренцията;

  • Изготвяне на жалби до Европейската комисия и Комисията за защита на конкуренцията относно нарушаване на забраната за картелни споразумения и злоупотреба с господстващо положение;

  • Изготвяне на жалби до Комисията за защита на конкуренцията относно нарушаване на забраната за нелоялни търговски практики и защита в тези производства;

  • Изготвяне на нотификации относно концентрации до Европейската комисия и Комисията за защита на конкуренцията, както и на всички съпътстващи документи;

  • Изготвяне на правни становища и документи относно държавни помощи;

  • Предявяване на искове за обезщетения за вреди, претърпени вследствие на антиконкурентно поведение;

  • Процесуално представителство пред Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Комисията за защита на конкуренцията и административните съдилища.

error: