Международно частно право

 

 

 

     Екипът на „STOYNEV & PARTNERS” споделя виждането, че в един все по- глобализиран свят нуждата от висококвалифицирани юристи в областта на международното частно право е не само необходимост, а и задължение. Всеки един от екипа е тясно специализирал в конкретни аспекти на международното право.

 „STOYNEV & PARTNERS предлага висококвалифицирани правни услуги в следните области на международното частно право:

  • Консултиране при определяне на компетентен съд и приложимо право за частноправни спорове с международен елемент;
  • Консултиране, изготвяне на становище, както и съдействие във връзка с Регламент на ЕС № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети;
  • Процесуално представителство по дела, свързани с частноправни спорове с международен елемент както в страната, така и в чужбина;
  • Събиране на вземания на чуждестранни кредитори в страната.

error: