Новини

 

Последвайте ни

Абонирайте се за нашите новини

Участие на адвокат Емануил Колев в научна конференция с доклад, свързан с деривативните искове

Участие на адвокат Емануил Колев в научна конференция с доклад, свързан с деривативните искове

На 10.04.2022 г. адв. Емануил Колев участва в научна конференция „Теодор Пиперков и Кристиан Таков“, организирана от Клуб на юриста Теодор Пиперков. На конференцията адв. Колев представи доклад, свързан с деривативните искове при публичните акционерни дружества. Наред...

Адвокат Емануил Колев представи научен доклад относно колективните права на акционерите

Адвокат Емануил Колев представи научен доклад относно колективните права на акционерите

На 03.04.2022 г. адвокат Емануил Колев, съдружник в адвокатско дружество „Стойнев и партньори“, представи доклад на организираната от Юридическия факултет на Софийски университет Годишна конференция на докторантите, посветена на 130 години от създаването на факултета....

Адвокат Емануил Колев представи доклад, свързан с правата на акционерите в общите събрания на публичните акционерни дружества

Адвокат Емануил Колев представи доклад, свързан с правата на акционерите в общите събрания на публичните акционерни дружества

На 16 декември 2021 година адвокат Емануил Колев взе участие в годишната конференция, организирана от катедра "Международно право и международни отношения" на Юридическия факултет на Софийски университет. Темата на конференцията е „България в Европейския съюз –...

Статия на доц. Иван Стойнев относно съответствието на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм) с правото на Европейския съюз

Статия на доц. Иван Стойнев относно съответствието на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм) с правото на Европейския съюз

В октомврийския брой на сп. „Адвокатски преглед“ за 2021 г. беше публикувана статията на доц. Иван Стойнев "Съвместимост на хипотезата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм) с правото на Европейския съюз в областта на...

Интервю по Българската национална телевизия на доц. Иван Стойнев относно програмата за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE)

Интервю по Българската национална телевизия на доц. Иван Стойнев относно програмата за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE)

Доц. Иван Стойнев, управляващият съдружник в Адвокатско дружество “Стойнев & партньори”, бе поканен да даде интервю по Българската национална телевизия относно програмата на Европейския съюз за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при...

Доц. Иван Стойнев: „КЕВР да изготви единни критерии за инвеститорите

Доц. Иван Стойнев: „КЕВР да изготви единни критерии за инвеститорите

Доц. Иван Стойнев: „КЕВР да изготви единни критерии за инвеститорите. Не е задача на КЗК да следи как ще се развива енергийният пазар. Това би трябвало да бъде част от експертизата на КЕВР“. Интервю за БНР на тема решението на КЗК за започване на задълбочен анализ на...

Доц. Иван Стойнев: „Законът не забранява дружество да притежава и застраховател, и търговец на ток“

Доц. Иван Стойнев: „Законът не забранява дружество да притежава и застраховател, и търговец на ток“

Доц. Иван Стойнев: „Законът не забранява дружество да притежава и застраховател, и търговец на ток“. Интервю за „24 часа“ на тема решението на КЗК за започване на задълбочено проучване на сделката между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и предприятията на ЧЕЗ в България. Виж...

Ресорът на България не позволява големи проекти в краткосрочен план

Ресорът на България не позволява големи проекти в краткосрочен план

Ресорът на България не позволява големи проекти в краткосрочен план. Тези материи (култура, наука, младеж и спорт) са области на координация и допълване. За сметка на това иновациите и технологиите са ключови за наваксване на изоставането в научно-техническия прогрес....

Политизацията на Европейската комисия е измяна на генезиса ѝ

Политизацията на Европейската комисия е измяна на генезиса ѝ. Вебер няма политическото мнозинство в Европейския парламент, за да оглави ЕК. Интервю с доц. Стойнев на тема изборите в Европейския парламент и сформирането на Европейската комисия в Bloomberg TV Bulgaria....

error: