Обществени поръчки

 

 

 

 

    Екипът на адвокатска кантора STOYNEV & PARTNERS предоставя на своите клиенти правни услуги в областта на обществените поръчки. С експертизата си членовете на екипа изготвят профилирани и висококачествени становища, тръжни книжа и консултации, свързани с обществените поръчки в различните области на стопанския живот.

       В тази връзка екипът на STOYNEV & PARTNERS предоставя  правни услуги, насочени към:

  • Оценка на риска;

  • Изготвяне на правни становища относно кандидатстване по обявени обществени поръчки;

  • Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;

  • Процесуално представителство.

error: