Право на интелектуалната собственост

 

 

 

     Екипът на STOYNEV & PARTNERS предлага квалифицирано правно обслужване на своите клиенти относно защита на национално и европейско ниво на авторското право, на търговските марки и на други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост.

 „STOYNEV & PARTNERS предлага висококвалифицирани правни услуги в следните области на правото на интелектуалната собственост:

  • Регистрация на търговска марка (национална и съюзна)
  • Изготвяне на договори за преотстъпване на авторско право
  • Правни консултации във връзка с нарушени авторски права или права на търговска марка
  • Правни консултации във връзка с нарушен патент
  • Оценка на съответствието на политиката на търговските дружества с оглед защита правата на интелектуална и индустриална собственост
  • Процесуално представителство

error: