Процесуално представителство и арбитраж

 

 

 

 

 

     Екипът на STOYNEV & PARTNERS предлага квалифицирана адвокатска помощ на своите клиенти по дела в гражданските съдилища на всички инстанции, както и по арбитражни дела пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и други арбитражни съдилища. През последните години двама от юристите в екипа на STOYNEV & PARTNERS се специализират в областта на международния търговски арбитраж и инвестиционния арбитраж.

      Екипът на STOYNEV & PARTNERS предоставя в тази връзка правни услуги, насочени към:

  • Процесуално представителство по дела в гражданските съдилища на всички инстанции

  • Правни консултации, свързани с вземане на решения за най-правилния изход на спора за конкретния случай

  • Водене на преговори за сключване на извънсъдебна спогодба/споразумение

  • Правни становища и изготвяне на документи, свързани с възникнал вече спор

  • Правни съвети относно изготвяне на арбитражни клаузи, определяне на приложимо право, избор на арбитражен съд и всички други въпроси, свързани с изготвянето на арбитражното споразумение

  • Иницииране на арбитражни производства и представителство пред арбитражните съдилища

  • Представителство в производства за отмяна или изпълнение на арбитражни решения

error: